ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Μαρία Τσιλιμπώκου

Ψυχολόγος – Ειδικός Παιδαγωγός, ΜΑ

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Τμήμα Ψυχολογίας, από το οποίο αποφοίτησε το 1998.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της πραγματοποίησε πρακτική άσκηση σε δημόσια σχολεία του Ρεθύμνου, καθώς και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Χανίων.

Είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος από το 1999.

Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunelτου Λονδίνου στο Τμήμα Εκπαίδευσης (Σοβαρές Μαθησιακές Δυσκολίες).

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών πραγματοποίησε πρακτική άσκηση σε σχολεία για παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές και εκπόνησε μεταπτυχιακή εργασία με θέμα “Η αυτοεκτίμηση σε παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές”.

Για την εργασία αυτή βραβεύθηκε με το βραβείο JamesPitman, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο στη Μ. Βρετανία στην καλύτερη μεταπτυχιακή εργασία στον τομέα της Ειδικής Αγωγής.

Στη συνέχεια εργάστηκε ως Ψυχολόγος-Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής), εκπονώντας συγκριτικές μελέτες στον τομέας της ψυχιατρικής νοσηρότητας.
Από το 2000 εργάζεται στην Αθήνα ως ιδιώτης, ενώ έχει εργαστεί ως Ψυχολόγος σε Ειδικά Σχολεία.

Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στην περιοχή του Ελληνικού από το 2003 και συνεργάζεται με δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η κτήση της άδειας άσκησης πιστοποιεί ότι ο ψυχολόγος έχει νόμιμες σπουδές και ότι έχει πιστοποιηθεί νόμιμα από το κράτος για να ασκήσει το επάγγελμα του και ως εκ τούτου είναι ο μόνος τρόπος για να πιστοποιήσουμε ότι ο επαγγελματίας που απευθυνόμαστε είναι νόμιμος και αξιόπιστος