PSYCHOLOGIST FOR YOU

Συμβουλευτική Και Ψυχοθεραπεία Ενήλικων

Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαπροσωπική/προσωπική διαδικασία που αποσκοπεί στο να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει καταστάσεις, συναισθήματα, στάσεις και αντιλήψεις. Στην ουσία, πρόκειται για μια διαδικασία διαλόγου και επικοινωνίας, πρόσωπο με πρόσωπο με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας. Ο θεραπευτικός διάλογος που βρίσκεται στον πυρήνα της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων/δεξιοτήτων αντιμετώπισης καταστάσεων, αποτελεί βοηθητικό εφόδιο στην ανίχνευση αυτών που στέκονται εμπόδιο στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση, ενθαρρύνει την διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων σε προβλήματα και δυσάρεστες καταστάσεις και ενεργοποιεί πηγές γνώσης και ευτυχίας.

H συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική διαδικασία βασίζεται σε συγκεκριμένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες, ψυχολογικές θεωρίες, και χρησιμοποιεί ένα φάσμα μεθόδων και τεχνικών, σύμφωνα πάντα με την εκπαίδευση, κατάρτιση και κλίσεις του επαγγελματία που παρέχει τις υπηρεσίες.

Η αποτελεσματικότητά της οφείλεται στην δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου εμπιστοσύνης και ασφάλειας, που μέσα σ αυτό ο ψυχοθεραπευτής μπορεί να μας βοηθήσει να εξερευνήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, να αναπτύξουμε νέες προοπτικές και να ανακαλύψουμε εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης. Η σχέση με τον θεραπευτή μπορεί να αποβεί μια  επιδιορθωτική συναισθηματική εμπειρία για το θεραπευόμενο.  Αυτός είναι και ο παράγοντας που χαρακτηρίζει τη σχέση ως θεραπευτική. Δεν πρόκειται, απλώς, για παροχή συμβουλών, ούτε για στείρα συναισθηματική υποστήριξη, αλλά για μια συμμαχία, ένα μοίρασμα της προσωπικής πραγματικότητας του θεραπευόμενου.

Μέσω αυτής της θεραπευτικής σχέσης, ο αναλυόμενος μαθαίνει να ενεργοποιεί τις κρυμμένες εσωτερικές του δυνάμεις, εγκαταλείπει τα παλιά «σενάρια ζωής» που τον περιορίζουν και ενθαρρύνεται να χαράξει τον προσωπικό του δρόμο προς την αυτογνωσία και την ελεύθερη έκφραση.

Το ταξίδι καθενός από εμάς στην προσωπική εξέλιξη είναι μοναδικό, καθώς εξαρτάται από την προσωπικότητα, τη θέληση και την ετοιμότητα του ατόμου να υποδεχθεί την αλλαγή.

Συχνότητα, Διάρκεια και Απόρρητο

Η συχνότητα είναι συνήθως εβδομαδιαία και το ραντεβού διαρκεί 45-50 λεπτά. Η διάρκεια των συνεδριών μπορεί να ποικίλλει από εβδομάδες-μήνες έως και κάποια χρόνια, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του θεραπευόμενου. Στην άσκηση του επαγγέλματος του, ο ψυχολόγος δεσμεύεται στην τήρηση απορρήτου.  Σε περίπτωση εκτίμησης σοβαρού κινδύνου για τη ζωή του θεραπευομένου δύναται να αρθεί αυτή η δέσμευση (π.χ. απόπειρα αυτοκτονίας).

Αυτογνωσία και Προσωπική Ανάπτυξη

Με τον όρο «αυτογνωσία» εννοούμε την απόκτηση ενόρασης και επίγνωσης των εδραιωμένων αντιλήψεων μας, των πραγματικών συναισθημάτων μας και των κινήτρων της συμπεριφοράς μας. Η απόπειρα αναζήτησης του αληθινού μας εαυτού, της πραγματικής μας ταυτότητας, συνήθως ξεκινά από την αίσθηση πως η ζωή μας δεν διαγράφει την πορεία που θα επιθυμούσαμε.

Το ταξίδι της αυτογνωσίας, είναι μια διαδικασία διερεύνησης ενός νέου τρόπου σκέψης που οδηγεί σε μια πιο συνειδητή αναγνώριση των εσωτερικών αναγκών και την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων για βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της εξωτερικής πραγματικότητας. Kαθώς αναζητούμε να κατανοήσουμε τα συναισθήματα μας, τις σκέψεις μας και τη συμπεριφορά μας ανοίγουμε παράθυρα προς τον εσωτερικό μας κόσμο. Η αυτογνωσία μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τα δυνατά μας σημείακαι τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση.  

Η απόκτηση της γνώσης του εαυτού είναι εμπειρική και βιωματική και απαιτεί την καθοδήγηση ενός ειδικά εκπαιδευμένου θεραπευτή, που διευκολύνει την πρόσβαση στα κρυφά εσωτερικά μονοπάτια της ψυχής, στον πυρηνικό εαυτό, τόσο στις έμφυτες δημιουργικές του δυνάμεις όσο και τις σκοτεινές αδυναμίες του, με στόχο πάντα την πορεία προς την αυτοπραγμάτωση (δηλ τον προσωπικό αγώνα το ατόμου για να αναπτύξει στο έπακρο τις έμφυτες δυνατότητές του για εσωτερική εξέλιξη).