Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαπροσωπική/προσωπική διαδικασία που αποσκοπεί στο να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει καταστάσεις, συναισθήματα, στάσεις και αντιλήψεις. Στην ουσία, πρόκειται για μια διαδικασία διαλόγου και επικοινωνίας, πρόσωπο με πρόσωπο με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας.

Ο θεραπευτικός διάλογος που βρίσκεται στον πυρήνα της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων/δεξιοτήτων αντιμετώπισης καταστάσεων, αποτελεί βοηθητικό εφόδιο στην ανίχνευση αυτών που στέκονται εμπόδιο στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση, ενθαρρύνει την διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων σε προβλήματα και δυσάρεστες καταστάσεις και ενεργοποιεί πηγές γνώσης και ευτυχίας.

H συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική διαδικασία βασίζεται σε συγκεκριμένες επιστημονικά τεκμηριωμένες ψυχολογικές θεωρίες, και χρησιμοποιεί ένα φάσμα μεθόδων και τεχνικών, σύμφωνα πάντα με την εκπαίδευση, κατάρτιση και κλίσεις του επαγγελματία που παρέχει τις υπηρεσίες.

Η αποτελεσματικότητά της οφείλεται στην δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου εμπιστοσύνης και εχεμύθειας, που στην ουσία έχει την αξία της διορθωτικής συναισθηματικής εμπειρίας για το θεραπευόμενο, μέσω της συνεργασίας του με το θεραπευτή.

Αυτός είναι και ο παράγοντας που χαρακτηρίζει τη σχέση ως θεραπευτική. Δεν πρόκειται, απλώς, για παροχή συμβουλών, ούτε για στείρα συναισθηματική υποστήριξη, αλλά για μια συμμαχία, ένα μοίρασμα της προσωπικής πραγματικότητας του θεραπευόμενου.

Μέσω αυτής της θεραπευτικής σχέσης, ο αναλυόμενος μαθαίνει να ενεργοποιεί τις κρυμμένες εσωτερικές του δυνάμεις, εγκαταλείπει τα παλιά «σενάρια ζωής» που τον περιορίζουν και ενθαρρύνεται να χαράξει τον προσωπικό του δρόμο προς την αυτογνωσία και την ελεύθερη έκφραση.

Το ταξίδι καθενός από εμάς στην προσωπική εξέλιξη και αυτογνωσία είναι μοναδικό, καθώς εξαρτάται από την προσωπικότητα, τη θέληση και την ετοιμότητα του ατόμου να υποδεχθεί την αλλαγή.

Share it!
Facebook
Twitter
LinkedIn