Πως μπορεί να γίνει ευκολότερη η προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο;

 • Δείχνουμε στο παιδί το δικό μας ενθουσιασμό για την καινούρια σχολική χρονιά.
 • Εξηγούμε στο παιδί ότι η οποιαδήποτε αλλαγή -ακόμα και η πιο θετική- αρχικά μπορεί να μας προκαλέσει αναστάτωση και άγχος.
 • Συζητάμε με τα παιδιά για την αλλαγή του προγράμματός τους και τις υποχρεώσεις τους. Προσπαθούμε να οργανώσουμε ένα όσο το δυνατόν πιο σταθερό καθημερινό πρόγραμμα, το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα το τι περιμένουμε από αυτά.
 • Φροντίζουμε να εντάξουμε στο καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών έστω και λίγο χρόνο για παιχνίδι ή οποιαδήποτε άλλη ευχάριστη γι’ αυτά ενασχόληση.
 • Συζητάμε με τα παιδιά τους στόχους που μπορούν να θέσουν για τη νέα σχολική χρονιά και τους παρέχουμε εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επίτευξή τους.
 • Δείχνουμε εμπιστοσύνη πρώτα εμείς οι ίδιοι στο ρόλο του σχολείου και του δασκάλου και προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά το σεβασμό απέναντί τους.

 

ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ή ΕΝΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΒΓΑΣ;

Πολύ συχνά η μελέτη σχολικών μαθημάτων στο σπίτι γίνεται αφορμή για την ύπαρξη εντάσεων μεταξύ γονιών-παιδιών. Ωστόσο, όλοι αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα του να γίνει η μελέτη αυτή ευκαιρία για μια καλή συνεργασία με τα παιδιά μας. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

 • Η έναρξη της μελέτης πρέπει να γίνεται ανάλογα με το ρυθμό του κάθε παιδιού.
 • Ο χρόνος μελέτης θα πρέπει να είναι σταθερός και προσαρμοσμένος στις ανάγκες και τις δραστηριότητες του παιδιού.
 • Σταδιακά, θα πρέπει να γίνεται απομάκρυνση του γονέα, προκειμένου το παιδί να γίνεται όλο και πιο ανεξάρτητο ως προς τη διεκπεραίωση των σχολικών του υποχρεώσεων.
 • Καθημερινός έλεγχος από τους γονείς, προκειμένου να διορθωθούν πιθανά λάθη και να ενισχυθεί η σπουδαιότητα της μάθησης.
 • Παροχή επιβράβευσης και ενίσχυσης του μαθητή κάθε φορά που πετυχαίνει το στόχο του (στόχος πρέπει να γίνεται η απόκτηση νέων γνώσεων και όχι η απόκτηση καλών βαθμών). Αντίστοιχα, στην περίπτωση που ο μαθητής δεν είναι συνεπής ως προς τις σχολικές του υποχρεώσεις, θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη φυσική ή λογική συνέπεια.
 • Συχνές επαναλήψεις για μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και καθοδήγηση από ειδικούς επαγγελματίες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

Είναι σημαντικό για τα παιδιά να έχουν δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους.

 • Μια τουλάχιστον αθλητική δραστηριότητα ανάλογη με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του παιδιού είναι απαραίτητη.
 • Προσπαθούμε να “αφουγκραζόμαστε” τις ανάγκες του παιδιού μας και να του παρέχουμε ερεθίσματα ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά του.
 • Προσπαθούμε να βοηθήσουμε το παιδί να αντιμετωπίζει “σφαιρικά” και όχι μονόπλευρα την κάθε δραστηριότατα.
 • Λαμβάνουμε υπόψη μας το πρόγραμμα του μαθητή και προσπαθούμε να μην το υπερφορτώσουμε με εξωσχολικές δραστηριότητες με το σκεπτικό “όσο περισσότερα….τόσο καλύτερα”. Ακόμα και σε αυτά που μας ευχαριστούν χρειάζεται μέτρο!
 • Τα παιδιά χρειάζονται χρόνο για παιχνίδι!

 

Μαρία Τσιλιμπώκου,

Ψυχολόγος-ΜΑ, Ειδική Παιδαγωγός

Share it!
Facebook
Twitter
LinkedIn